Opstellen zienswijze of bezwaarschrift BMAT

In de provincie Groningen is veel schade door mijnbouwactiviteiten. Deze schade wordt meestal vergoed door IMG. Regelmatig is echter onenigheid over de oorzaak van schade of over de door IMG voorgeschreven herstelmethodiek.

Als u van IMG een adviesrapport ontvangt kunt u daartegen bezwaar aantekenen d.m.v. een zienswijze. Deze kan BMAT voor u opstellen. Hierdoor krijgt u een rapport met een gedegen onderbouwing die vervolgens door het IMG in behandeling moet worden genomen. Bij erkennen van de zienswijze worden onze kosten vaak door het IMG vergoed.

Indien het IMG reeds een besluit heeft genomen, en dit d.m.v. de besluitbrief kenbaar heeft gemaakt, hebt u ook nog mogelijkheid tot bezwaar. U kunt dit bezwaarschrift ook door BMAT laten opstellen. Voor het declareren van onze kosten is wel toestemming van uw zaakbegeleider noodzakelijk.

Starttarief voor het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift bedraagt € 450,00 excl. btw. Dit is inclusief een opname ter plaatse en de rapportage. Voor uitgebreide rapportages of hoge aantallen schades wordt een opslag gerekend. Neem contact met ons op voor een prijsopgave op maat.